อัคคีภัย หรือ ไฟไหม้ ภัยใกล้ตัวที่สามารถทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จะดีหรือไม่ หากเรามาศึกษาและเตรียมตัวป้องกันการเกิดอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย 1.ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันอัตโนมัติ บริเวณภายในห้องนอน และทางเดินหน้าห้องนอน หรืออย่างน้อยชั้นละ 1 ชุด

2.จัดเตรียมถังดับเพลิงมือถือขนาดที่สามารถใช้ได้สะดวก อย่างน้อย 1 ชุด จัดเตรียมให้มีช่องทางออกจากอาคารที่สามารถใช้ได้ทุกเวลา 3.หน้าต่างที่ติดตั้งเหล็กดัด ต้องมีช่องที่เปิดได้อย่างน้อย 1 บาน ทุกห้อง 4.หมั่นตรวจสอบสภาพพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ห้องครัว ห้องบูชาพระ ห้องเก็บของ เป็นต้น 5.อย่าเก็บวัสดุไวไฟ น้ำมันก๊าด ทินเนอร์ ไว้ในบ้านเป็นจำนวนมาก 6.ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค ให้เก็บไว้ในที่มิดชิด ระวังเด็กนำไปเล่น 7.หลีกเลี่ยงการทำงานพร้อมกันหลายๆอย่าง เช่น พูดโทรศัพท์ขณะปรุงอาหาร ฯลฯ 8.อย่าสูบบุหรี่บนเตียงนอน และก่อนเข้านอนให้ตรวจสอบและติดอุปกรณ์ไฟฟ้า เตาแก๊ส เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth