Category: health news

ลมหนาวมาเยือน เตือนผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพลูกน้อย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กรมการแพทย์ เตือนผู้ปกครองดูแลสุขภาพเด็กในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็น หลีกเลี่ยงไข้หวัดในเด็ก นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมาก ทำให้ร่างกายต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วโดยปรับอุณหภูมิให้รับกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ ถือศีลห้าละอบายมุข

นักวิ่งร่วม “งานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2560” ทั่วประเทศรวมกว่า 50,000 คน ตั้งใจปฏิบัติบูชา เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี…

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สถานการณ์การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการไทย”

โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ห่วงคนวัยทำงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูง

ประเทศไทยพบว่าปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานอายุ 20-29 ปี ที่น่าห่วงการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวตอนหนึ่งในงานแถลงข่าววันสุขภาพจิตโลกประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “Mental health in the…